ASSEMBLEA GENERAL

El proper divendres 31 de març tindrá lloc l'Assemblea General del Club de Bàsquet Sant Just corresponent a la temporada 2015-2016 a la sala de reunions d'entitats del CEM La Bonaigua a les 7 de la tarda en primera convocatória i a 2/4 de vuit en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació , si escau, de l'acta anterior.

2. Memòria de l’activitat de la temporada 2015-2016

3. Projecte d’activitats de la temporada 2016‐17.

4. Aprovació de comptes de la temporada 2015‐16.

5. Pressupost de la temporada 2016‐17.

6. Convocatòria d'eleccions.

7. Altres aspectes econòmics i socials.

8. Precs i preguntes.

Esperem la vostra assistència i agraim molt sincerament el vostre suport al Club.

CB Sant Just.

Dirección del Club

TIM 2015

PRESENTACIÓ TEMPORADA 2014-2015